Indhold

Sociale medier og decorum

Udbredelsen af sociale medier både på arbejde og i fritiden rejser spørgsmål, om hvordan kommunalt ansatte kan og må bruge de sociale medier som fx Facebook, LinkedIn og Twitter.

Værdighedskravet/decorum
For kommunalt ansatte gælder et krav om, at den enkelte skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver – også kaldet værdighedskravet eller decorum. Decorum, som specifikt er indskrevet i tjenestemandsregulativet, gælder også for overenskomstansatte.

Decorum handler om, at den ansatte skal udvise en adfærd – såvel på arbejdet som i fritiden -  som efter tidens normer og samfundsopfattelse er acceptabel i forhold til den stilling, som den ansatte varetager.

I decorumkravet indgår også ansattes brug af sociale medier.

Ansattes brug af de sociale medier
Ansattes brug af sociale medier som privatpersoner er som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende. Når ansatte ytrer sig på de sociale medier – enten som ansat eller som privatperson – kan der imidlertid opstå grænseflader i forhold til den ansattes ytringsfrihed som privatperson og den ansattes loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver.  

Spørgsmålet i de situationer er, hvordan en arbejdsgiver kan reagere ansættelsesretligt, hvis ytringerne/adfærden er i strid med decorum.

Kommunerne som arbejdsgivere har vide rammer for at regulere og udøve kontrol af ansattes brug af sociale medier i arbejdstiden. For at undgå for megen tvivl om, hvad der er acceptabelt på de sociale medier, anbefaler KL, at kommunen i sin personalepolitik har beskrevet, hvad der er god adfærd på de sociale medier.

Hvor kan jeg få hjælp
Jura og EU rådgiver om de personalejuridiske og persondataretlige problemstillinger ved brugen af sociale medier.

Annonce
Annonce

Annonce