Indhold

Inklusion og fællesskaber

På denne side kan du læse om inkluderende fællesskaber i folkeskolen. I menuen til venstre kan du læse mere om arbejdet med integration på børn- og ungeområdet

At skabe fællesskaber for alle forudsætter, at der investeres i en styrket almenundervisning. En styrket almenundervisning som blandt andet er kendetegnet ved differentieret undervisning, et stærkt fokus på de enkelte elevers læringsudvikling og en mangfoldighed af børnefællesskaber. Dette temasite skal bidrage til at skabe indsigt, overblik og give inspiration til en styrket almenundervisning i landets 98 kommuner.

Nyeste artikler

 • 6 opmærksomhedspunkter til at forebygge radikalisering

  6 nye opmærksomhedspunkter skal tjene som inspiration til kommunernes arbejde med at forebygge og håndtere radikalisering.

 • Arbejdet med inklusion: Nu skal anbefalingerne virkeliggøres

  KL overtager formandskabet for opfølgningsgruppen for inklusionseftersynet, og der skal sættes nyt fokus på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

 • Vigtig viden om elevers oplevelse af inklusionsprocessen

  Ny rapport fra SFI om inklusion i folkeskolen viser positive tendenser i forhold til trivsel og faglige resultater. Men rapporten viser også, at vi ikke er i mål med at skabe fællesskaber og læringsmiljøer for alle børn og unge. Det er her, vi skal lytte til, hvad eleverne udtrykker i undersøgelsen, siger KL-udvalgsformand.

 • Flere elever er blevet en del af folkeskolens fællesskab

  Lidt flere elever er blevet en del af den almindelige undervisning i folkeskolen i forhold til sidste skoleår. Kommunerne er dermed godt på vej til at nå målsætningen om, at 96 pct. af folkeskolens elever i 2015 er en del af den almindelige undervisning i folkeskolen.

 • KL: Behov for fuld opmærksom på inkluderede elever

  Det går ikke ud over det faglige eller det sociale niveau i en almindelig folkeskoleklasse, når elever fra specialklasser inkluderes. Det konkluderer en ny undersøgelse. Det er meget glædeligt, men der er stadig behov for, at kommunerne har fuldt fokus på tilbageførte elevers udfordringer, lyder det fra KL.

Annonce
Annonce

Annonce