Indhold

Samarbejde med forældre

På denne side kan du få viden og inspiration til samarbejdet med forældre i skoler og dagtilbud

Alle børn og unge skal lære og trives så meget, som de kan og udvikle sig til demokratiske samfundsborgere. Forældrene og de kommunale tilbud har et fælles ansvar for, at det sker.

Forskning og kommunale erfaringer viser, at børnene rykker sig markant, når samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret. Heri ligger et potentiale, der skal udnyttes.

Et meningsfuldt samarbejde om børnene og de unge er også en forudsætning for, at forældrene har tillid til de kommunale tilbud, vælger dem aktivt til og bakker om op dem i hverdagen. Samarbejdet er vigtigt, uanset om forældrene har mange eller færre ressourcer, og uanset om børnene lærer og trives godt eller oplever udfordringer.

Inspirationsmateriale om forældresamarbejde på dagtilbudsområdet

Dagtilbudsforvaltninger, pædagogisk personale og ledere i fire daginstitutioner i fem kommuner - Skive, Fredensborg, Vordingborg, Næstved og Gladsaxe - har bidraget med deres gode erfaringer med systematisk forældre og/eller involvering af børns perspektiver i læringsmiljøet.

Inspirationsmateriale om samarbejde med forældre på børn- og ungeområdet

Forældre og de kommunale tilbud har et fælles ansvar for, at alle børn og unge lærer og trives så meget, som de kan. I januar 2017 er KL udkommet med et inspirationsmateriale, som indeholder en række refleksionsspørgsmål, kommunale eksempler og anbefalinger til et styrket samarbejdet.

Få succes med forældresamarbejdet til gavn for børnene

Forældresamarbejdet i dagtilbud og folkeskolen er afgørende for at understøtte ambitioner om, at alle børn skal blive så dygtige i livet, som de kan. Derfor satte KL fokus på forældresamarbejdet med fire temamøder om samarbejde med forældre om børns læring. De sidste to temamøde blev i afholdt i foråret i Vejle og Roskilde. Som afslutning på temamøderne er der udarbejdet en artikel, som samler op på indsigter og viden fra de to dage. Artiklen kan findes nedenfor.

Statusnotat vedrørende forældresamarbejde på skoleområdet

En kommunal arbejdsgruppe har i foråret 2015 drøftet, hvordan skolerne kan udvikle en ny praksis, hvor eleverne er indgangen til samarbejdet med forældrene om læring. Hovedpunkterne fra arbejdsgruppens drøftelser er samlet i et notat med status og aktuelle opmærksomhedspunkter for skoler og forvaltninger.

Annonce
Annonce

Annonce