Indhold

Styring og økonomi

Læs her om styring og økonomi på sundhedsområdet, herunder sundhedsøkonomi, kommunernes organisering af sundhedsområdet og samarbejdsaftaler.

Sundhedsøkonomi

På denne side finder du informationer og anbefalinger vedr. arbejdet med sundhedsøkonomi. Heriblandt via følgende link: DRG - Dansk Casemix-system samt i nyhedsboksen nederst på siden.

Sundhedsaftaler

Regioner og kommuner indgår sundhedsaftaler. De samabejder i regi af sundhedskoordinationsudvalget om varetagelse af indsatsen på sundhedsområdet for at sikre et sammenhængende forløb.

Du kan læse om Sundhedsstyrelsens sundhedsaftaler ved at klikke her: SST Sundhedsaftaler. Yderligere informationer vedrørende sundhedsaftaler, publiceres i nyhedsboksen nederst på siden.

De regionale kommunekontaktråd (KKR)

Du finder link til de regionale kommunekontaktråd i boksen til højre.

 

Nyheder

  • Godt med fokus på børn og ældre i finanslovforslag

    KL glæder sig over, at regeringen i sit finanslovforslag lægger op til at prioritere de borgernære velfærdsområder børn, ældre og sundhed. Men KL ønsker, at kommunerne selv kan prioritere midlerne.

  • Effektiv driftstyring med afsæt i overenskomster

    KL’s Konsulentvirksomhed, KL’s Kontor for specielle overenskomster og COK er gået sammen om at tilbyde et forløb målrettet ældreområdet i kommunerne med fokus på effektivisering og optimering af velfærdsproduktionen.

Annonce
Annonce

Annonce