Indhold

Politisk organisation

KL's politiske organisation består af i alt fem forskellige politiske organer: Bestyrelse, formandskab, udvalg, repræsentantskab og kommunekontaktråd.

Fordelingen af pladserne i de politiske organer sker på baggrund af resultatet ved det seneste kommunalvalg. KL's aktuelle konstituering er derfor sket på baggrund af resultatet ved kommunalvalget i november 2013.

kl's nye valgperiode 2018-2022

Stemmetallene ved KV2017 ligger til grund for sammensætningen af KL's politiske organer 2018-2022.

Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunalpolitisk Topmøde afholdes en gang om året – typisk i marts måned. Som en del af Kommunalpolitisk Topmøde afholdes også KL’s delegeretmøde, der er organisationen KL’s årlige generalforsamling.

kl's bestyrelse

KL's bestyrelse bliver udpeget på delegeretmødet. Fordelingen af de 17 pladser i KL's bestyrelse sker på baggrund af stemmefordelingen ved det seneste kommunevalg.

KL's formandskab

KL's formandskab består af formanden, næstformanden og tre yderligere bestyrelsesmedlemmer.

KL's politiske udvalg

KL har seks udvalg i valgperioden 2014-2018. Udvalgene rådgiver bestyrelsen inden for hver deres område.

KL's Repræsentantskab

KL's repræsentantskab fungerer som et rådgivende organ for KL's bestyrelse og består i den nuværende valgperiode af 181 medlemmer. De 98 borgmestre er fødte medlemmer, mens de 83 øvrige medlemmer vælges, så sammensætningen af repræsentantskabet svarer til resultatet af kommunalvalget i 2013.