Indhold

Kommunalpolitisk Topmøde

Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Fra og med 2008 afholdes delegeretmødet som en del af Kommunalpolitisk Topmøde. Der afholdes delegeretmøde én gang om året. Delegeretmødets formelle dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.

Delegeretmøder finder sted efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love.

Ordinære delegeretmøder er offentlige i henhold til lovenes § 5, stk. 8. Hvis praktiske grunde gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog sætte grænser for antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede.

Efter hvert kommunalvalg - dvs. hvert 4. år - er delegeretmødet også et "valgdelegeretmøde." Her skal de delegerede bl.a. vælge ny bestyrelse for KL jf. § 6 stk. 2.

Datoer for Kommunalpolitisk Topmøde

  • - 2019: 21.-22. marts
  • - 2020: 19.-20. marts
  • - 2021: 18.-19. marts