Indhold

Miljø- og Forsyningsudvalget

Miljø- og Forsyningsudvalget beskæftiger sig blandt andet med miljø-, energi- og trafikpolitik.

Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder:

 • Miljø og miljøbeskyttelse
 • Klima, vand og natur
 • Energi
 • Forsyningsvirksomhed
 • Trakfik, veje og anden infrastruktur
 • Byggeri og bygningsvedligeholdelse
 • Smart city-teknologi
 • Affald og ressourcer
 • Havne
 • Beredskab.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Strategisk fysisk planlægning
 • Fysisk planlægning
 • By- og boligpolitik
 • Landdistrikter
 • Regional udvikling
 • Uddannelse
 • Konkurrenceudsættelse
 • Kompetenceudvikling
 • Digitalisering
 • Ledelse
 • Integration
 • Internationale teknik- og miljøspørgsmål.

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Jacob Bjerregaard (A), Fredericia
 • Næstformand: Kenneth Muhs (V), Nyborg

Udvalgets syv menige medlemmer vælges på KL's repræsentantskabsmøde den 21. marts 2018.