Indhold

Arbejdsgangsbanken

Med Arbejdsgangsbanken kan I forbedre og effektivisere arbejdet med at optimere processer i kommunerne. Det hjælper jer eksempelvis, når I vil skabe overblik over arbejdsgange i relation til jeres it-systemer.

Sådan får I adgang

I kan rekvirere arbejdsgangene ved at kontakte KOMBIT. Bemærk dog, at fra d. 1. januar 2013 er Arbejdsgangsbanken ikke længere ajourført i forhold til ny lovgivning. 
I kan også anmode KOMBIT om at få tilsendt de fremtidige arbejdsgange for de områder, der er dækket af Kommunernes Syge-Dagpengesystem (KSD) og Kontantydelsessystemet (KY).

Sådan rekvirerer I arbejdsgange

  1. Gå ind på http://www.kombit.dk/arbejdsgangsbanken. Her kan I læse mere om Arbejdsgangsbanken og se et eksempel på en arbejdsgang.
  2. Når I vil rekvirere arbejdsgange, kontakter I konsulent/projektkoordinator Helle Bidstrup fra KOMBIT og beskriver så præcist som muligt, hvilke fagområder I ønsker arbejdsgange leveret på. Helle Bidstrup træffes på tlf.: 32 68 04 50 eller hebi@kombit.dk
  3. Har I spørgsmål, er det også Helle Bidstrup, I kontakter.

Læs meget mere om arbejdsgange

Hvis I vil læse mere om, hvad en systematisk tilgang til arbejdsgange kan skabe af værdi i jeres kommune, kan I læse mere på siden her – tjek også dér boksen med links ude i højre margin.

6 trin til gode arbejdsgange

Overordnet kan man sige, at jeres tilgang til arbejdsgange bør opdeles i seks trin:

  1. Mobilisering eller meningsdannelse
  2. Fokusering og udvælgelse
  3. Ambitiøse mål
  4. Optimering af arbejdsgange
  5. Dokumentation
  6. Handleplan

Læs mere om de seks trin, og se konkrete eksempler på anvendelse i artiklen her.
 

Annonce
Annonce

Annonce