Indhold

Fremtidens velfærdsalliancer

Velfærdsalliancer handler om at bringe alle ressourcer i spil: borgerens, lokalsamfundets, civilsamfundets, erhvervslivets osv., så alle kan bidrage med deres unikke kompetencer. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte.

Velfærd skabes i fællesskab

Velfærd er ikke bare lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af kommunerne. Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark kræver det, at kommunerne finder nye veje til at løse deres opgaver.

En af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Vi skal udvikle det, vi kalder fremtidens velfærdsalliancer.

Det handler om at bringe alle ressourcer i spil

Velfærdsalliancer handler om at bringe alle ressourcer i spil: borgerens, lokalsamfundets, civilsamfundets, erhvervslivets osv., så alle kan bidrage med deres unikke kompetencer. På den måde bliver summen af indsatsen større og bedre end den, de enkelte parter hver især bringer med sig ind i samarbejdet. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte. Hvis vi fx skal komme ”ulighed i sundhed” til livs, er en kompetent og professionel offentlig indsats ikke tilstrækkelig. Her skal borgeren selv, borgerens netværk og frivillige også på banen.

Velfærdsalliancer af ny arbejdsform

Debatten om frivillighed og samskabelse – det vi kalder velfærdsalliancer - fylder i medierne, hos interessegrupper og i kommunerne. Enkelte interessegrupper er skeptiske og mener, at kommunerne ukritisk flytter opgaver, som kommunen burde tage sig af over på private eller frivillige aktører. Der er ingen tvivl om, at vi som samfund befinder os i en tid med stram økonomi, hvor vi skal sikre mest muligt velfærd for pengene. Men velfærdsalliancer er på ingen måde en simpel sparedagsorden eller udtryk for, at kommunerne løber fra deres ansvar. Velfærdsalliancer er en ny arbejdsform i kommunerne og et nyt samspil i samfundet som helhed. Det er udtryk for, at kommunestyret hele tiden er i udvikling.

Et fællesskab mellem borgere og det offentlige

Det handler om at skabe et samfund, hvor flere borgere kan tage medansvar og vare på sig selv og har lyst til at bidrage til fællesskabet i samspil med det offentlige. Det er også den vision, der ligger i det nationale frivillighedscharter, som regeringen sammen med en bred vifte af organisationer, herunder KL og en lang række frivillige foreninger lancerede i juli 2013.

Der er brug for:

 • En professionel kommunal opgaveløsning, der i meget større omfang end i dag, foregår i et samspil med andre aktører, og som er åben og samarbejdende og opsat på at bringe alle ressourcer i spil.
 • En professionel kommunal opgaveløsning, som understøtter den aktivitet og virkelyst, der er i samfundet og den lyst til fællesskab, der er.
 • En strategisk tilgang til velfærdsalliancer og respekt for de forskelligheder og særlige egenskaber, som kendetegner de forskellige aktører. Der skal være klarhed omkring rammer, roller og ansvar.

Artikler om frivillighed

 • Danske unge topper EU’s frivillighedsbarometer

  De unge i Danmark ligger helt i top, når det gælder frivilligt arbejde på tværs af EU, viser ny Eurobarometer-undersøgelse. Det er især frivilligt arbejde for det lokale område, der tiltaler de unge, og det skal være jordnære og konkrete opgaver, der giver mening og gør en forskel her og nu, lyder det fra flere kilder.

 • Ældre som frivillige er en stor velfærdsressource

  University College Lillebælt har med succes gennemført projektet EVARS. En systematisk afprøvning af et forløb, hvor ældre og professionelle kommer på uddannelse i frivilligt arbejde. På uddannelsesforløbet deltog 40 frivillige ældre og 15 professionelle fra fire deltagende kommuner.

 • Faglige og frivillige skaber merværdi

  Formand for FOA Dennis Kristensen og Carl Christian Ebbesen, Københavns kulturborgmester og medlem af KL’s bestyrelse, mødtes på Folkemødets sidste dag i en debat med titlen ”Når borgerne selv leverer velfærden”. De var enige om, at frivillighed og faglighed skaber merværdi.

 • Undersøgelse: Vær opmærksom på de pårørendes behov

  Kommuner risikerer at have to syge i stedet for én, hvis de overser de pårørendes behov, lyder det fra forening til pårørende på baggrund af en undersøgelse.

Annonce
Annonce

Annonce