Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Seniordage koster kommunerne arbejdskraft

  22.01.18

  Seniordage skal sikre, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, men trækker stik mod hensigten mere og mere arbejdskraft ud af kommunerne og har meget begrænset effekt på tilbagetrækningsalderen, viser ny KL-analyse. KL ønsker derfor at hæve grænsen for, hvornår man har ret til seniordage i takt med den højere folkepensionsalder. FOA ønsker ordningen bevaret som i dag.

  Læs mere »

 • Danskerne er kulturelle europamestre

  22.01.18

  Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik, der giver større udbud og gør det nemmere at bruge. Kulturforbruget kan styrke samfundsøkonomien, men kan også bidrage til sammenhold og identitet, viser erfaringer fra Helsingør.

  Læs mere »

 • Staten bygger mere og mere, mens kommunerne må holde igen

  08.01.18

  Skiftende regeringer har haft som ambition at reducere kommunernes byggeri for ikke at overophede økonomien, men samtidig bruger staten en større og større andel af de samlede offentlige anlægsudgifter, viser nye tal. Kommunerne har stort behov for både at bygge nyt og renovere for at optimere driften og undgå endnu større regninger i fremtiden.

  Læs mere »

 • Skovene vokser og vokser, men hvordan skal vi bruge dem?

  08.01.18

  Det danske skovområde er vokset drastisk, men hvad skal vi bruge den ekstra skov til? Regeringen arbejder i øjeblikket på en ny skovlov, som KL håber på dels giver bedre muligheder for friluftsliv for borgere og institutioner og dels en lempelse af fredskovsbegrebet. DIF håber også på bedre friluftsmuligheder, mens Danmarks Naturfredningsforening deler målet, men er betænkelig over for metoderne.

  Læs mere »

 • Kommuner: Udbud er svært på velfærdsområderne

  08.01.18

  Mens kommunerne oplever økonomiske gevinster og få barrierer ved at få private til at løse opgaver på de tekniske områder, så er det mere udfordrende, når det handler om velfærdsområder som ældrepleje og botilbud, viser ny undersøgelse. Der er brug for, at private leverandører og kommuner i fællesskab bliver bedre til at udvikle innovative løsninger, hvis der skal konkurrenceudsættes mere, lyder det fra flere sider.

  Læs mere »

 • Kommunerne har godt fat i sundhedsfremme og forebyggelse

  08.01.18

  Langt hovedparten af kommunerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggende indsatser, især indsatsen for bedre mental sundhed har rykket sig. Det viser en ny undersøgelse. Den store udfordring er at styrke samarbejdet på tværs af de kommunale sektorer og sikre det lange og seje træk, lyder det fra kommuner og fagfolk.

  Læs mere »

 • Leder: Vi skal investere i den borgernære velfærd

  08.01.18

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, opfordrer i sin leder til, at der bliver rum til at investere i den borgernære velfærd, som kommunerne har ansvaret for.

  Læs mere »

 • Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

  11.12.17

  Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent. Med lægernes nye overenskomst er der forhåbning om, at flere vil aflægge sygebesøg, og det forventer man sig meget af i KL, hvor man arbejder på at knytte kommuner og praktiserende læger tættere sammen.

  Læs mere »

 • Valgdeltagelsen steg i otte kommuner

  11.12.17

  Otte kommuner formåede at fortsætte stigningen i valgdeltagelse. Trods den overordnede lille nedgang er der grund til tilfredshed, mener forsker.

  Læs mere »

 • Tre ud af fire kommuner mangler ansatte til ældreområdet

  27.11.17

  Kommunerne oplever allerede nu problemer med at rekruttere især SOSU-assistenter til ældreområdet, og problemet forventes at blive meget større i fremtiden. Antallet af ældre over 80 år fordobles frem mod 2040, gennemsnitsalderen blandt de nuværende ansatte er høj, og der optages færre på SOSU-uddannelsen.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce